Aquí Prou Bullying

Compromesos per una bona convivència escolar: Projecte AQUÍ PROU BULLYING

A la nostra escola treballem per la gestió positiva dels conflictes. Una convivència sana és requisit per al desenvolupament dels aprenentatges.

Des del curs 2021 – 2022 la nostra escola participa del projecte d’innovació pedagògica #aquíproubullying del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, havent rebut tot l’equip educatiu formació específica per donar resposta al fenomen de l’assetjament escolar i afavorir la millora de la convivència en la nova realitat social post pandèmia. Des d’aquest moment a l’escola fem un treball continuat basat en:

  • La prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament entre iguals
  • La sensibilització de la nostra comunitat educativa ver l’assetjament entre iguals
  • El foment de la gestió positiva dels conflictes
  • La contribució al desenvolupament personal i social del nostre alumnat