etapes escolars

3-5 anys

Des de la curiositat innata dels infants avancem en el desenvolupament de les seves habilitats físiques, afectives i expressives en el procés de construcció d’una personalitat singular i pròpia.

3-5 anys

Des de la curiositat innata dels infants avancem en el desenvolupament de les seves habilitats físiques, afectives i expressives en el procés de construcció d’una personalitat singular i pròpia.

6-12 anys

Des del compromís compartit amb l’aprenentatge passem del fer al pensar, de la experiència individual a la compartida a través del pensament abstracte i la comunicació.

6-12 anys

Des del compromís compartit amb l’aprenentatge passem del fer al pensar, de la experiència individual a la compartida a través del pensament abstracte i la comunicació.